Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

Patij
21:25
Zauważyłeś, jak trudno jest przerwać ciszę? Jak ciężko jest przełamać milczenie? O wiele łatwiej było do tego doprowadzić, prawda? Wiesz, to wszystko zaczyna się od jednej godziny, później mija doba i myślisz sobie - to nic, za kilka dni będzie jak przedtem. Kiedy pierwszy tydzień ciszy dobiega końca, masz jeszcze jakąś nadzieję. Później leci już z górki, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem i któregoś dnia wstajesz rano i zastanawiasz się, do czego to wszystko doprowadziło, bo chyba nie tego chciałeś? Nie na to liczyłeś? Mijają miesiące i czekasz, kiedy to się skończy. Nie rozumiesz, że z każdym kolejnym dniem jest coraz trudniej. Aż któregoś dnia dostrzeżesz, że oto mijają już lata i chyba jest trochę za późno na jakikolwiek krok.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiansha iansha
Patij
21:10
Rodzimy się w jeden dzień. Umieramy w jeden dzień. W jeden dzień możemy się zmienić. I w jeden dzień możemy się zakochać. Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie jednego dnia.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiansha iansha
Patij
21:06
1386 8c36 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaiansha iansha
Patij
21:06
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiansha iansha
Patij
20:57
3465 24ff 500
Reposted fromkarahippie karahippie viamyszkaminnie myszkaminnie

February 23 2020

Patij
19:27
Patij
19:26
1993 ebb0
Reposted fromkarahippie karahippie viaNoCinderella NoCinderella

February 21 2020

Patij
19:11
6403 6bc5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapredictableannie predictableannie

February 18 2020

Patij
19:47
6517 32ff 500
Reposted frommiischa miischa viaalexandrious alexandrious

February 17 2020

Patij
22:37

February 16 2020

Patij
20:41
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous - "Password"
Reposted frominpassing inpassing vianergo nergo

February 12 2020

Patij
18:19
Zrozum w końcu, że relacje to wybory, a nie niewidzialne nitki, które nas wiążą.
— Katarzyna Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella

February 07 2020

Patij
22:15
0175 27c4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyrlane satyrlane

February 06 2020

Patij
21:56

Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.

— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"

February 02 2020

Patij
21:46
3205 6cab

January 31 2020

Patij
23:18
Żyj! Jutro może Cię zabraknąć. Więc kup sobie to co ciągle oglądasz za gablotą, poleć samolotem, spróbuj sushi i wyznaj uczucia, które głęboko dusisz w sobie od lat. Biegnij po swoje, jutro może zabraknąć mety.
— Małgorzata Sienkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
Patij
23:17
3608 5716
Reposted fromGIFer GIFer via12czerwca 12czerwca
Patij
23:16
Polubiłam jego obecność. Stał się częścią mojego chaosu, w którym żyję.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianergo nergo
Patij
23:15
Jeśli ktoś spoliczkuje Ciebie słowem, oddaj mu milczeniem. Obojętność i brak reakcji często piecze bardziej.
— Marta Tatka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianergo nergo

January 24 2020

Patij
18:01
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianokturnal nokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl