Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

Patij
18:01
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianokturnal nokturnal

January 10 2020

Patij
18:34
2457 c7e5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianokturnal nokturnal

January 06 2020

Patij
18:37
3775 77d6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla

December 28 2019

Patij
21:36

Wyrosłam z krewnych, którzy często krytykują, lecz nie zaproponują żadnej pomocy.
Wyrosłam z myślenia, że muszę spełniać nierealistyczne życzenia mojej rodziny.

Wyrosłam ze wszystkich dziewczyn, które noszą maski i cieszą się potajemnie z moich porażek.
Wyrosłam z zaniżania mojego poziomu dla facetów, których moja inteligencja i bezpośredniość zawstydza.

Wyrosłam ze wszystkich przyjaciół, którzy nie potrafią świętować moich sukcesów. I tych, którzy nie umieją przeciwstawić się niesprawiedliwości.
Wyrosłam z ludzi, którzy nagle znikają, gdy w życiu pojawiają się problemy.
Wyrosłam z rozsiewania negatywności.

Wyrosłam z prób stałego dogadzania innym. I z tego, że wszyscy dookoła starają się mi wmówić, że nie jestem wystarczająco ładna, sprytna i dobra.
Wyrosłam ze swojej skłonności do obaw i braku poczucia bezpieczeństwa.

Wyrosłam ze stałego szukania powodów do niekochania samej siebie.
Wyrosłam ze wszystkiego, co nie karmi esencji mojej duszy.
Z tylu rzeczy wyrosłam. I nigdy do tej pory nie czułam się tak wolna.

— Chanda Kaushik
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
Patij
19:08
Reposted fromshakeme shakeme viahairstyles hairstyles

December 24 2019

Patij
18:56
6531 6231 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalexandrious alexandrious

December 14 2019

Patij
21:35

(...) cały czas miała uczucie, jak gdyby wszystko to, co dzieje się dookoła niej, było nie w pełni rzeczywiste i jednocześnie całkowicie nieistotne".

Margareta Strömstedt

Reposted frommerkaba merkaba vianergo nergo
Patij
21:34
Småland, Sweden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarisky risky
Patij
21:33
Dla mózgu nie ma znaczenia czy coś jest realne czy nie. On przywołuje to, co zna. 
— dr Bogna Kędzierska, SWPS
Reposted fromagatiszka agatiszka vianergo nergo
Patij
21:33
1210 098f 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viamiischa miischa

December 09 2019

Patij
19:30
Reposted frombluuu bluuu

December 05 2019

Patij
21:22
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa
Patij
21:12
3835 7a26 500
Reposted frompiehus piehus viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa
Patij
20:58
2596 c495

December 03 2019

Patij
20:35
2605 ae67 500
Reposted fromniepogoda niepogoda vianokturnal nokturnal

December 02 2019

Patij
18:52
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viasatyrlane satyrlane

December 01 2019

Patij
17:02
Reposted fromfriends friends vianokturnal nokturnal
Patij
11:32
7812 b81b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamhsa mhsa

November 09 2019

Patij
22:49

November 08 2019

Patij
18:53
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarisky risky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl