Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

Patij
22:09
9156 951e
Reposted fromtfu tfu viazupelnie zupelnie
Patij
21:02
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viaweruskowa weruskowa
Patij
20:02
8478 9a46
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskizzo skizzo

November 08 2017

Patij
23:05

November 07 2017

Patij
19:19
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viatoniewszystko toniewszystko

November 04 2017

Patij
00:18
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elemenetu, i człowiek się czuję, jakby kawałek świata go porzucił. 
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaawakened awakened

November 02 2017

Patij
21:28
2758 997b
Reposted fromiammistake iammistake viatysiace-mysli tysiace-mysli

October 26 2017

Patij
19:07
0153 f474
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 24 2017

Patij
19:55
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaK8 K8

October 20 2017

18:58

October 18 2017

Patij
18:49
4760 028d
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
Patij
18:49

October 12 2017

18:43
9508 14b4
Reposted fromkostuchna kostuchna viaoutoflove outoflove
Patij
18:08
Nie ma większej nienawiści, niż zrodzona z bliskości.
— Wiesław Myśliwski “Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada

October 09 2017

Patij
15:35
2468 6059
Reposted fromposzum poszum vialekkaprzesada lekkaprzesada

October 05 2017

20:20
0681 c533
Reposted fromdivi divi viaczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili

September 30 2017

Patij
19:19
Reposted fromscianizm scianizm viawrr wrr

September 29 2017

Patij
19:47
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viakurdebele kurdebele

September 27 2017

Patij
18:24
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viasurrealistyczna surrealistyczna

September 26 2017

Patij
18:26
3407 ee6b 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl