Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

Patij
21:58
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viaczekoladowysen czekoladowysen

August 28 2017

Patij
18:42
Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem.
— Marek Hłasko

August 22 2017

Patij
19:11
 Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana, że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej. ”
Reposted byBloodEve BloodEve

August 19 2017

Patij
18:03
6721 a4dc 500
Reposted fromslodziak slodziak

August 17 2017

Patij
17:59
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viate-quiero te-quiero

August 16 2017

Patij
19:31
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.

August 05 2017

Patij
21:01
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viaviva-salvadore viva-salvadore

August 04 2017

Patij
21:32
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 26 2017

Patij
19:46
0184 312a
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viapaasiak paasiak

July 25 2017

Patij
22:34
Patij
22:25
Zdradzić ci sekret o depresji? Jest tylko w twojej głowie.
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
Patij
22:25
Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie moment, gdy nie będziesz w stanie już czegoś cofnąć.
— Julie Israel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove

July 23 2017

Patij
19:07

July 22 2017

Patij
18:02
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaoutoflove outoflove

July 19 2017

Patij
19:34
3900 6ec7
Reposted fromSzczu Szczu viadotknij dotknij

July 03 2017

23:13
Poznając człowieka zbyt szybko wchodzę w założenie, że zostanie ze mną do końca.
Patij
23:05
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viathesmajl thesmajl
Patij
21:43
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamirabell mirabell

July 02 2017

16:05
6562 b26f
Reposted fromerial erial viaplugss plugss

June 30 2017

14:55
8726 47c3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl