Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2019

Patij
18:09
8247 dbf0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 27 2019

Patij
18:40
Patij
18:34
Wszyscy piszą o miłości, nikt nie pisze o przyjaźni
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

March 21 2019

Patij
19:57
2664 7c67 500
Reposted fromoll oll viahope24 hope24

March 02 2019

21:10
Patij
20:58
Patij
19:11
9670 f456
Reposted fromgagalicious gagalicious

February 26 2019

Patij
19:25
2751 9f5a 500
bohater.
Reposted fromlexxie lexxie viafrytkatosia frytkatosia

February 25 2019

21:25
3030 c878 500

M. Hłasko

Patij
21:21
2662 28e7 500
Reposted fromoll oll viaaudacityofhuge audacityofhuge
Patij
21:21
3265 649b 500
Reposted fromtfu tfu viaaudacityofhuge audacityofhuge
Patij
21:18

February 21 2019

Patij
22:55
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Patij
22:55
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Patij
22:53
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaweruskowa weruskowa
Patij
22:52
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viaweruskowa weruskowa
Patij
21:49
3254 f0b4
Reposted fromolaosa olaosa viafrytkatosia frytkatosia
Patij
21:49
9156 7132
Reposted from1923 1923 viahavingdreams havingdreams

February 20 2019

Patij
21:19
2667 7399
Reposted fromcapsel capsel viascorpix scorpix
Patij
19:35
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja vialittlewhitelies littlewhitelies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl