Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

Patij
18:17

August 12 2019

Patij
17:37
9340 dd9d 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaBabson Babson

August 11 2019

Patij
20:02
Patij
19:58
4429 cc11 500
Reposted fromZircon Zircon viasatyra satyra
Patij
18:50
Pamiętaj, że jeśli dobrze Ci się z kimś rozmawia, to oznacza, iż owa osoba warta jest Twojej uwagi.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viainnocuous innocuous
Patij
18:49
4304 49da 500

August 09 2019

Patij
09:40
8021 7f6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella

August 06 2019

Patij
18:57
4816 7a12 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viainvincible invincible

July 31 2019

Patij
20:01
- Ludzie są najważniejsi - przyznał. - Tego jednego się nauczyłem. Jeśli jesteś z właściwymi ludźmi, to zasadniczo jesteś we właściwym miejscu.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

July 27 2019

Patij
20:26
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viasentymentalna sentymentalna
20:26
4659 2c0d 500
Reposted fromrousmadder rousmadder viasentymentalna sentymentalna

July 20 2019

Patij
19:18
Nigdy nie daj sobie wmówić, że nie warto. 
— lieve.soup.
Reposted fromlieve lieve viaparrtyzant parrtyzant
Patij
18:04
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman vianiedonaprawienia niedonaprawienia

July 19 2019

Patij
15:42
Reposted fromshakeme shakeme viamyszkaminnie myszkaminnie

July 16 2019

Patij
17:26
8076 9609 500
Patij
14:30
5544 40ea
Reposted fromhagis hagis viaBabson Babson

July 14 2019

Patij
19:51

July 09 2019

Patij
21:20
Życzę ci samych dobrych dni, dzielna dziewczyno! Przeszłaś więcej niż ktokolwiek mi znany, ale się nie poddałaś i wyszłaś z tego zwycięsko. Jesteś silniejsza, niż myślisz. Jesteś wspaniała i wartościowa. Nie zapominaj o tym.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaalexandrious alexandrious
Patij
20:45

Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.

— - Aleksandra Steć
Patij
20:37
8704 fed8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaalexandrious alexandrious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl