Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

Patij
22:55
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Patij
22:55
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Patij
22:53
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaweruskowa weruskowa
Patij
22:52
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viaweruskowa weruskowa
Patij
21:49
3254 f0b4
Reposted fromolaosa olaosa viafrytkatosia frytkatosia
Patij
21:49
9156 7132
Reposted from1923 1923 viahavingdreams havingdreams

February 20 2019

Patij
21:19
2667 7399
Reposted fromcapsel capsel viascorpix scorpix
Patij
19:35
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja vialittlewhitelies littlewhitelies

February 17 2019

Patij
18:05
Reposted fromcube cube vianergo nergo

February 15 2019

Patij
22:37
7643 a0e4 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viasyrena syrena
Patij
20:45
2382 950a 500
Reposted fromwyczes wyczes viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Patij
20:45
1618 5e1a
Reposted fromLQL LQL viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

February 14 2019

Patij
19:23
6383 d800 500
Reposted fromsoftboi softboi viawakemeupx wakemeupx
Patij
19:22
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

February 11 2019

Patij
19:12
0832 0f64 500
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viainvisibile invisibile

February 10 2019

Patij
21:19
7583 287d 500
Patij
00:13
9628 2238
Reposted fromkarahippie karahippie viawelovekate welovekate
Patij
00:13
5815 73b6 500
Reposted frompwg pwg viatobecontinued tobecontinued
Patij
00:12
9081 909d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainnocuous innocuous

February 08 2019

Patij
00:06
7100 6898 500
no jak to.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl