Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

Patij
01:49
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viainvisibile invisibile

July 14 2018

Patij
13:23
8329 45ae 500
Reposted frominfrezja infrezja viaagatojaa agatojaa
Patij
13:22

July 10 2018

Patij
18:51
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaCarridwen Carridwen

July 02 2018

Patij
22:17
A teraz już nie czekam, nie oczekuję, po prostu przestałam go trzymać, puściłam go i odszedł. Bo on nie chciał wcale zostać - i wiedziałam o tym od dawna, ale dopiero teraz to zrozumiałam.
— samozatrucie.soup.io
22:16

June 30 2018

19:45
1424 611e 500
Reposted frompotatos potatos vialookbook lookbook

June 22 2018

Patij
22:53

June 13 2018

Patij
19:06
4244 a249 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

June 12 2018

Patij
18:34
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viatobecontinued tobecontinued

June 11 2018

Patij
22:23
9830 bb2e 500
Reposted frompiehus piehus viaworthit worthit

June 09 2018

18:00
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viakrn krn
Patij
17:58

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viakrn krn

June 06 2018

23:05
3822 9825 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialajla lajla
Patij
22:29
7562 e4bc
Reposted fromsmeagowl smeagowl vialajla lajla

June 02 2018

Patij
23:02

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem

June 01 2018

Patij
18:11
9531 6cc2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialajla lajla
Patij
18:05
2430 9983 500
Reposted from2017 2017 via58894 58894

May 29 2018

Patij
19:51
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Reposted frompasazerka pasazerka viaifyouleave ifyouleave

May 25 2018

Patij
19:40
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl