Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

Patij
20:19
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush

November 29 2017

Patij
21:00
przyjacielu wiem, bywało różnie ale przyjdą te dni lepsze. Za to że jesteś, dzięki.
Reposted fromorchis orchis viaweruskowa weruskowa

November 28 2017

Patij
19:51

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanjove anjove
Patij
19:45
Przypadki nie istnieją. Wszystkie rzeczy, które się zdarzają, zdarzają się w jakimś celu.
Reposted fromjajebie jajebie viamysweetheartt mysweetheartt
Patij
18:01
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć

November 26 2017

Patij
22:19

November 22 2017

Patij
20:54
Ja nadal szłam. Jak możesz wciąż iść, gdy stało się najgorsze, co mogło się stać? Jak musisz zmienić się w środku, by przetrwać? Kim musisz się stać? 
— Pretty Little Liars
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn vianergo nergo

November 21 2017

Patij
19:57

November 17 2017

22:07
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Patij
22:06
1839 9ed7
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viate-quiero te-quiero

November 14 2017

Patij
15:50
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagoldenowl goldenowl
Patij
15:49
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
Reposted fromyourtitle yourtitle viagoldenowl goldenowl
Patij
15:09
3334 d51f 500
Reposted fromoutoflove outoflove

November 12 2017

Patij
20:16

November 10 2017

Patij
22:39
7618 dc7e
Reposted fromhestjapa hestjapa viaoutoflove outoflove

November 09 2017

Patij
22:09
9156 951e
Reposted fromtfu tfu viazupelnie zupelnie
Patij
21:02
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viaweruskowa weruskowa
Patij
20:02
8478 9a46
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskizzo skizzo

November 08 2017

Patij
23:05

November 07 2017

Patij
19:19
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl